APROPA'T AL RIU BESÒS

Dins dels projectes de Gestió Autònoma, el grup de 2n d’ESO està realitzant el projecte “Apropa’t al Riu Besòs”. Aquest consisteix en un estudi de tot el tram del riu (curs alt, curs mitjà i curs baix). També es realitza una visita a l’EDAR de Granollers i s’analitza tota la fauna i flora del riu i com malhauradament la contaminació, l’impacte de l’home, entre d’altres afecta negativament sobre aquest.
Finalment s’extreuen conclusions i com podem col·laborar entre tots per poder preservar aquest espai natural.
 

Share this post

Sobre nosaltres

La nostra escola, fundada l'any 1951 per les Religioses Trinitàries de Mallorca, és un col·legi catòlic concertat, que proposa la cultura catalana i els valors evangèlics com a eix primordial: l'amor fratern, el respecte dels drets humans, la llibertat, la justícia, solidaritat, etc. És per això que l'educació es basa en la cultura religiosa, tenint com a referent Déu.