Comunicat dels treballadors/es del col·legi FEST Stma Trinitat de Badalona

Les treballadores i treballadors del col·legi FEST Stma Trinitat volem posar de manifest les mancances que patim des de l’inici de curs davant la situació epidemiològica que estem vivint, així com les incongruències dels protocols establerts, en casos positius de COVID-19, de les administracions sanitàries i educatives . Primerament volem constatar: 

● Que cap administració, a dia d’avui, ens ha proporcionat els materials necessaris de protecció: mascaretes, gels hidroalcohòlics, termòmetres, equips de protecció individual, guants..

● Que el centre encara no ha rebut cap aportació econòmica per cobrir despeses derivades de la compra de material de protecció, material de neteja i desinfecció i altres materials; així com l’increment dels serveis de neteja.

● Que el centre no ha rebut cap dispositiu digital per facilitar la feina del professorat en cas de confinament d’alguns dels grups-classe. En segon lloc:

● Que les mancances exposades en el primer punt s’intenten corregir amb la bona voluntat i l’esforç individual i col·lectiu de tota la plantilla i la titularitat del centre. En tercer lloc:

● Que davant els casos positius de COVID-19 que es donen al col·legi, hi ha criteris contradictoris, per part de l’administració, alhora de seguir el protocol.

● Que en el moment que es confirma un cas positiu en un grup-classe, l’ordre de confinament no ha estat immediata i, per tant, ha augmentat el risc de contagi.

● Que quan ens han comunicat un cas positiu fora de l’horari lectiu, el coordinador COVID del col·legi i el tutor del grup han actuat amb responsabilitat, avisant a les famílies afectades i prenent les mesures oportunes, encara que les administracions no estiguessin operatives.

● Que als professors i professores, en contacte amb alumnes positius, no se’ls han realitzat proves PCR, només als tutors/es i no sempre.

● Que els professors/res de l’etapa de Secundària, en contacte amb positius, no han fet, en cap cas, confinament; així com els professors/es especialistes de Primària.

● Que els mestres valorats i reconeguts com a vulnerables no disposen de la protecció específica ni de mesures contingudes tal com s’havia explicitat abans de l’inici de curs.

 

Constatem també que els canviants protocols emesos des del Departament no fan més que obviar una absència de criteri unificat i vàlid per a la nostra salut tant sanitària com emocional. Trobem a faltar una posada en valor de la figura del mestre en aquests moments difícils que ens toca viure.

Finalment ens agradaria que l’administració faciliti els mitjans necessaris per poder treballar en condicions dignes i remarcar, per davant de tot, que continuarem treballant amb el mateix compromís i responsabilitat que fins ara.

 

Les treballadores i treballadors del col·legi FEST Stma Trinitat

 

Badalona, 3 de novembre de 2020 

Share this post

Sobre nosaltres

La nostra escola, fundada l'any 1951 per les Religioses Trinitàries de Mallorca, és un col·legi catòlic concertat, que proposa la cultura catalana i els valors evangèlics com a eix primordial: l'amor fratern, el respecte dels drets humans, la llibertat, la justícia, solidaritat, etc. És per això que l'educació es basa en la cultura religiosa, tenint com a referent Déu.