La lletra i

Aquest curs, els coets de P4 tornem a treballar les vocals, ara no sols a través dels noms dels nens i les nenes de la classe o de les parts del cos, sinó de manera més globalitzada.
És per això que hem fet una activitat amb el suport de les nostres famílies.
Hem hagut de buscar sis coses on sona la vocal "i", després hem retallat les imatges o/i pintat els dibuixos. Finalment, hem escrit o resseguit a sota la seva paraula.
Quan hem arribat a l'escola hem presentat la nostra feina a la resta de companys i companyes i hem fet un mural amb totes les imatges i les paraules que tenien aquest so i aquesta grafia.
Aquesta activitat la realitzarem amb totes les vocals que anem treballant a l'escola.

Share this post

Sobre nosaltres

La nostra escola, fundada l'any 1951 per les Religioses Trinitàries de Mallorca, és un col·legi catòlic concertat, que proposa la cultura catalana i els valors evangèlics com a eix primordial: l'amor fratern, el respecte dels drets humans, la llibertat, la justícia, solidaritat, etc. És per això que l'educació es basa en la cultura religiosa, tenint com a referent Déu.