Miniteacher

Els alumnes de cicle inicial duen a terme l'activitat del Miniteacher. Es tracta d'un recurs en què, nens i nenes treballen l'expressió oral, pronunciació i les eines necessàries per parlar en públic en llengua anglesa.

Com el seu nom indica, consisteix en què l'alumne sigui el teacher (mestre/a) i seguint les seves indicacions es treballen les rutines com a part inicial de la sessió.

Tot això no s'inicia de cop a l'inici de curs, s'ha de treballar prèviament amb l'alumnat cadascuna de les parts de la rutina; com es fan les preguntes, el divers vocabulari, etc.

Una vegada s'ha anat treballant al llarg de les setmanes, un alumne/a de la classe i amb ajuda, sobre tot al principi, farà la rutina amb el grup classe fent preguntes i donant indicacions a la resta del grup.

La rutina consisteix en treballar la salutacióels dies de la setmana, el temps que fa avui, els colors i els números. Tot i així, aquests ítems, una vegada assolits, es poden canviar per uns altres o treballar-los amb més complexitat.

Aquesta estratègia fa que l'alumne sigui el protagonista i es converteix en el centre de l'aprenentatge. Sol ser una activitat que agrada i participen molt. A més, treballa tots els continguts comptant amb l'acompanyament del/la mestra en tot moment i el material que ens proporciona l'editorial.

Share this post

Sobre nosaltres

La nostra escola, fundada l'any 1951 per les Religioses Trinitàries de Mallorca, és un col·legi catòlic concertat, que proposa la cultura catalana i els valors evangèlics com a eix primordial: l'amor fratern, el respecte dels drets humans, la llibertat, la justícia, solidaritat, etc. És per això que l'educació es basa en la cultura religiosa, tenint com a referent Déu.