Pla d'actuació (provisional ) 2021-22

Us presentem el Pla d'actuació (provisional )que hem elaborat per aquest inici de curs.

Estableix les bases perquè el curs 2021-2022 es pugui dur a terme  amb les màximes garanties, entre la protecció de la salut de les persones del nostre  centre educatiu, la gestió correcta de la pandèmia i el dret dels nostres infants i joves a una educació de qualitat.

Amb les mesures que es proposen i la col·laboració imprescindible de tots els integrants de la nostra comunitat educativa —incloses les famílies—, el nostre centre educatiu ha de continuar sent espai on l'activitat educativa es pugui dur a terme d'una manera segura i confortable. Amb aquest objectiu, totes les mesures estan adreçades a reduir la transmissió del virus i a millorar la traçabilitat de casos i contactes.

Una de les obligacions que s’estableix al “Pla d’actuació per el curs 2021-2022 per a centres educatius en el marc de la pandèmia” és que les famílies s’han de fer responsables de l’estat de salut dels fills i filles.

En quant a la gestió de casos, el nostre centre aplicarà el protocol vigent al Protocol de gestió de casos covid-19 als centres educatius per al curs 2021-2022 del Departament d’educació quan es detecti un cas positiu o simptomatologia susceptible de ser covid-19. Per l’alumnat de 12 anys o més, els Departament ens indicarà si caldrà demanar a les famílies el certificat de vacunació per gestionar el confinament del grup, si es dona el cas.

Totes les mesures proposades seran vigents al llarg del curs escolar 2021-2022. No obstant això, aquestes mesures s'avaluaran i s'adaptaran en funció de l'evolució del context epidemiològic i de les orientacions que arribin a través del Departament d’educació i el Departament de salut.

Share this post

Sobre nosaltres

La nostra escola, fundada l'any 1951 per les Religioses Trinitàries de Mallorca, és un col·legi catòlic concertat, que proposa la cultura catalana i els valors evangèlics com a eix primordial: l'amor fratern, el respecte dels drets humans, la llibertat, la justícia, solidaritat, etc. És per això que l'educació es basa en la cultura religiosa, tenint com a referent Déu.