Pla d'organització bàsic i provisional

Avui el s'ha presentat al Consell Escolar del centre El Pla d’organització de centre provisional. Aquest pla  ha estat elaborat per l’equip directiu durant el mes de juliol de 2020, conté  una sèrie de previsions per garantir la seguretat d’alumnes i treballadors, i per establir mesures de protecció i, en el seu cas, la traçabilitat. 

Aquest document s’ha elaborat seguint les directrius dels documents publicats per l’Administració.
Té per objectiu buscar un equilibri entre la protecció de la salut de les persones als centres educatius i el dret de tots els infants i joves a una educació de qualitat.
 
Es basa en els valors de:
·Seguretat, per tal que els centres educatius siguin espais on l’activitat educativa es pugui desenvolupar de manera segura i confortable.
 
·Salut d’alumnes i treballadors per reduir la transmissió i millorar la traçabilitat.
 
·Equitat, per afavorir la presencialitat dels alumnes amb més necessitats educatives, sense renunciar a la seguretat.
 
 
L’Administració de sanitat i d’educació ha establert una sèrie de mesures que s’han adaptat a la realitat del centre. Tracta de preveure com podran ser atesos els alumnes amb les condicions que l’Administració ha establert amb els recursos disponibles.
 
Els criteris de l’Administració per a l’obertura de les escoles, reduir les possibilitats de contagi i, en el seu cas, dificultar la propagació del virus, se centren en mantenir la distància social i en la neteja, desinfecció i ventilació. D’això se’n derivada evitar (tant com sigui possible) les aglomeracions, tant d’alumnes, com de famílies i altres membres de la comunitat educativa, sobretot en determinats moments de l’activitat de les escoles, com ara, les entrades i sortides. 

 

 

 

https://badalona.centrosfest.net/sites/default/files/field/image/img-3567.jpg

Share this post

Sobre nosaltres

La nostra escola, fundada l'any 1951 per les Religioses Trinitàries de Mallorca, és un col·legi catòlic concertat, que proposa la cultura catalana i els valors evangèlics com a eix primordial: l'amor fratern, el respecte dels drets humans, la llibertat, la justícia, solidaritat, etc. És per això que l'educació es basa en la cultura religiosa, tenint com a referent Déu.