Pla d'organització i actuació

El dia 6 de setembre de 2020 es va presentar al consell escolar del Col·legi Stma Trinitat de Badalona les modificacions que s'havien fet en el Pla d'Actuació Provisional convertint-lo en el Pla d'organització i actuació.

Tal com indicàvem en l'altre article, aquest document s’ha elaborat seguint les directrius dels documents publicats per l’Administració.
 
Té per objectiu buscar un equilibri entre la protecció de la salut de les persones als centres educatius i el dret de tots els infants i joves a una educació de qualitat.
 
Es basa en els valors de:
 
·Seguretat, per tal que els centres educatius siguin espais on l’activitat educativa es pugui desenvolupar de manera segura i confortable.
 
·Salut d’alumnes i treballadors per reduir la transmissió i millorar la traçabilitat.
 
·Equitat, per afavorir la presencialitat dels alumnes amb més necessitats educatives, sense renunciar a la seguretat.
 
 
L’Administració de sanitat i d’educació ha establert una sèrie de mesures que s’han adaptat a la realitat del centre.
 
Poodeu consultar-lo al document
 
 
 
 
 
 

  

Share this post

Sobre nosaltres

La nostra escola, fundada l'any 1951 per les Religioses Trinitàries de Mallorca, és un col·legi catòlic concertat, que proposa la cultura catalana i els valors evangèlics com a eix primordial: l'amor fratern, el respecte dels drets humans, la llibertat, la justícia, solidaritat, etc. És per això que l'educació es basa en la cultura religiosa, tenint com a referent Déu.