La nostra escola, fundada l’any 1951, es defineix com a escola catòlica i proposa com a primordials els valors evangèlics, com ara: l’amor fratern, el respecte dels drets humans, la llibertat, la justícia, solidaritat, etc.

Considerem que l’escola és un complement de la família  en l’educació de l’infant. Per això mateix, ni l’escola pot prescindir de la realitat familiar, ni la família pot descarregar la seva responsabilitat educativa en l’escola. Les dues parts (família i escola) han d’estar d’acord en allò que és fonamental.

Les famílies, tant les que han escollit la nostra escola conscients del tipus d’educació que en ella s’imparteix, com els qui ho han fet degut a altres motius, han de respectar el seu Caràcter Propi i el seu Projecte Educatiu. D’altra banda, el centre mai no discriminarà ningú i serà respectuós amb les creences de tots: pares, alumnes i professors.

L’educació que imparteix l’escola té com a objecte l’educació integral dels alumnes, el que suposa educar tots els aspectes de la seva persona: intel·lectuals, ètics i morals, a fi que descobreixin les seves aptituds i limitacions i que, de manera gradual, aprenguin a auto governar-se per tal de poder desenvolupar totes les seves capacitats.

A l’escola s’imparteix ensenyament religiós, presentant les diferents religions, encara que dóna prioritat als continguts del cristianisme i de la religió catòlica.

L’escola s’acull al finançament públic per tal d’evitar discriminacions per motius econòmics.

Finalment, l’escola és una de les institucions del país, per tal motiu, tindrà en compte la realitat catalana, col·laborant en la descoberta de la seva pròpia cultura.

 Des de l'any 2018 forma part de la Fundació Educativa Santíssima Trinitat.

1- Eduquem per a la justícia i la solidaritat.

2- Eduquem en la llibertat i per a la llibertat.

3- Eduquem per a la convivència en la pau

Ø  L’EDUCACIÓ CRISTIANA: UNA PROPOSTA D’EDUCACIÓ INTEGRAL

1- Una educació al servei de la persona.

2- Una  educació integradora de la personalitat.

3- Una educació social i compromesa en la construcció del món.

4- Una educació ètica i oberta a la transcendència:

Proposem un profund respecte a la persona.

Tenim una actitud d’acollida, evitant qualsevol discriminació.

Cerquem la creativitat i l’esperit de renovació.

Treballem per la participació i corresponsabilitat en la tasca educativa.