Funcionament -  Aquest servei, que funciona a l’escola des de ja fa uns anys, té com a objectiu assessorar psicològica i pedagògicament  tots els alumnes de la nostra escola, però també els pares i professors. La seva funció no només es limita a diagnosticar els problemes que van sorgint, sinó que també realitza una tasca de prevenció per evitar que aquests problemes apareguin.

 

Funcions i programes que porten a terme:

 • El programa de prevenció del fracàs escolar (de P3 a 2n):

 • Exploració i intervenció de les bases del llenguatge i de la lectoescriptura (diagnòstic individual i seguiment).

Diagnòstic (confirmar o no):

 • Trastorns d’ansietat,

 • Depressió, 

 • Psicosi, 

 • Autisme,

 • T.D.A.H., 

 • Dislèxia, 

 • Deficiència de la intel·ligència, 

 • Immaduresa de la personalitat.

Exploració a 4t de primària dels aspectes de personalitat.

Valorar derivació externa per a tractament o segona opinió.

Orientació als pares i mestres.

Entrevistes individuals i programa de xerrades.

Seguiment i valoració dels aspectes comentats amb els tutors.

Valoració de la repetició de curs.

Altres tasques (de setembre a juny).

 • Entrevistes pares i mares durant tot l’any.

 • Entrevistes i coordinació amb l’EAP especialistes externs (psiquiatres, psicòlegs, neuròlegs,...)

 • Demandes puntuals de tutors (exploració i orientació).

 • Intervencions puntuals de l’escola (conflictes i/o angoixes).

Organització -  Actualment aquest servei està a càrrec de dos psicòlegs que treballen a l’escola amb alumnes  i professors. Aquest servei pot ser sol·licitat pels professors i pels pares, en aquest últim cas, sempre que prèviament hagin informat la tutora de l’alumne, qui passarà la informació als especialistes.

L’Artteràpia és un mètode terapèutic que acompanya les persones en processos de transformació de si mateixes, per tal que siguin capaços d’afrontar les seves dificultats de manera diferent i creativa. A tal fi,  l’artteràpia compta amb la utilització de diferents llenguatges artístics i amb el treball de construcció del necessari vincle entre la persona acompanyada i l’artterapeuta.