TVBadalona com hem fet el video

Promoció 2 T-Xtrem

La nostra escola 2018-19

La Festa dels Drets dels Infants 24 de novembre de 2019

Presentació del Col·legi Stma Trinitat

PROYECTO SOLIDARIO 2018-2019 ESCUELA LA ESPERANZA (BARTELLA-IRAQ)