Miniteacher

Els alumnes de cicle inicial duen a terme l'activitat del Miniteacher. Es tracta d'un recurs en què, nens i nenes treballen l'expressió oral, pronunciació i les eines necessàries per parlar en públic en llengua anglesa.

Com el seu nom indica, consisteix en què l'alumne sigui el teacher (mestre/a) i seguint les seves indicacions es treballen les rutines com a part inicial de la sessió.

Tot això no s'inicia de cop a l'inici de curs, s'ha de treballar prèviament amb l'alumnat cadascuna de les parts de la rutina; com es fan les preguntes, el divers vocabulari, etc.

Una vegada s'ha anat treballant al llarg de les setmanes, un alumne/a de la classe i amb ajuda, sobre tot al principi, farà la rutina amb el grup classe fent preguntes i donant indicacions a la resta del grup.

La rutina consisteix en treballar la salutacióels dies de la setmana, el temps que fa avui, els colors i els números. Tot i així, aquests ítems, una vegada assolits, es poden canviar per uns altres o treballar-los amb més complexitat.

Aquesta estratègia fa que l'alumne sigui el protagonista i es converteix en el centre de l'aprenentatge. Sol ser una activitat que agrada i participen molt. A més, treballa tots els continguts comptant amb l'acompanyament del/la mestra en tot moment i el material que ens proporciona l'editorial.

Compartir

Sobre nosotros

La nostra escola, fundada l'any 1951 per les Religioses Trinitàries de Mallorca, és un col·legi catòlic concertat, que proposa la cultura catalana i els valors evangèlics com a eix primordial: l'amor fratern, el respecte dels drets humans, la llibertat, la justícia, solidaritat, etc. És per això que l'educació es basa en la cultura religiosa, tenint com a referent Déu.