PGA

 El dijous dia 29 d'octubre de 2021 es va presentar al Consell Escolar, després d’haver-lo revisat el claustre del centre, el document que recull tota la informació referent al calendari, sortides, horaris, activitats extraescolars, documents de treball elaborats pel centre, relació amb les famílies, relació amb l’entorn i tots aquells aspectes que formen part del procés d’aprenentatge dels alumnes i de la seva avaluació.

El compartim públicament a través del web del centre a la resta de la comunitat educativa del centre. Així mateix, aquest Pla està a disposició de l’Administració Educativa i de l’Equip de titularitat de la Fundació Educativa Santíssima Trinitat.

PLA GENERAL DE CENTRE

Esperem, que aquest pla sigui un instrument útil de treball i de consens per a tots els membres de la comunitat educativa.

Compartir

Sobre nosotros

La nostra escola, fundada l'any 1951 per les Religioses Trinitàries de Mallorca, és un col·legi catòlic concertat, que proposa la cultura catalana i els valors evangèlics com a eix primordial: l'amor fratern, el respecte dels drets humans, la llibertat, la justícia, solidaritat, etc. És per això que l'educació es basa en la cultura religiosa, tenint com a referent Déu.