PLA D'OBERTURA

Us informem que aquesta tarda s'ha presentat als membres del consell escolar el pla d'obertura del centre (si cliqueu sobre la imatge podeu obtenir el pla d’obertura juntament amb les declaracions responsables). 

 

El Departament es planteja, durant aquest període, un triple objectiu:

1. El suport lectiu i d’orientació, fent especial èmfasi en els finals d’etapa educativa que suposa una titulació (6è ,4t ESO)

2. L’acompanyament tutorial i emocional de l’alumnat

3. Facilitar la planificació dels diferents escenaris del curs 2020-2021 en cada centre, tot incidint en el treball organitzatiu del retorn.

 

Des del centre es portaran a terme aquests objectius a partir de la següent organització del centre: 

L’horari per atendre els nens de P3 a P5 és de dilluns a divendres, de 9 a 13, previ avís.

En cas que el mestre/professor/tutor o els familiars ho considerin, els alumnes de 6è d’EP i 4t ESO assitiran amb cita prèvia per rebre les orientacions que calgui.

La resta de grups assistiran al centre organitzats segons l’horari establert.

 

El dilluns dia 8 de juny a tutora del curs enviarà un comunicat a les famílies indicant exactament el dia i hora que podeu passar per l'escola per recollir material que tingueu en el centre i, si teniu algun llibre de la biblioteca, el  retorneu. En cas de germans, podeu decidir passar només una vegada per l'escola, però si és possible, aviseu a les tutores per tal de saber què us han de lliurar.

Compartir

Sobre nosotros

La nostra escola, fundada l'any 1951 per les Religioses Trinitàries de Mallorca, és un col·legi catòlic concertat, que proposa la cultura catalana i els valors evangèlics com a eix primordial: l'amor fratern, el respecte dels drets humans, la llibertat, la justícia, solidaritat, etc. És per això que l'educació es basa en la cultura religiosa, tenint com a referent Déu.