Aquest curs les hores complementàries que s’impartiran al centre són:

 

Educació Infantil

Anglès, Coneix Jesús, Rutines, Taller de grafisme, Comprensió i raonament.

1r i 2n

Taller d’anglès, Comprensió lectora, Problemes matemàtics, Lectura, Robòtica.

3r i 4t

Taller d’anglès, Taller de càlcul, Tutoria, Taller de problemes, Taller d’escriptura, Lectura.

5è i 6è

Orff, Escacs, Taller d’anglès, Cantània, Francès, Taller de lectura, Tutoria, Competència digital catalana, Experiments.

ESO

Lectura de textos (científics, lectura en anglès, català,  castellà i socials), Apadrinament lector (en cas que la pandèmia ho permeti), Orientació professional i acadèmica